Kwetbaarheid

Het activiteitenprogramma 2016-2017

 

lees online

 

Geluk en kwetsbaarheid horen beide bij het menselijk leven. Immers, het leven is niet een eenzijdig verhaal over succes en zelfontplooiing.

Wanneer we spreken over wat pijn deed en kapot maakte, hebben we het ook over wat kracht gaf, wat hielp. Hoe we terugveerden als nieuwe mogelijkheden zich aandienden, waar we iets ontdekten dat we nog niet eerder zagen. Juist in die kwetsbaarheid ontdekken mensen iets dat zij gemeenschappelijk hebben.

Lees verder...

 

 

Klik hier om het boekje te downloaden.

Pinksterdienst op de Kapelberg!!

Zoals al vele jaren gebruikelijk is, hebben we ook dit jaar weer gepland om de pinksterdienst van alle protestantse kerken in onze streekgemeente te houden in de openlucht op de kapelberg te Bergharen (de ingang is te vinden op de kruising van de Molenweg en de Elzendweg in Bergharen (zie google maps)

PINKSTERDIENST, aanvang 10 uur op de Kapelberg in Bergharen gaat door!
De weersverwachting voor zondag in Bergharen: 18 graden, bewolkt maar droog.

 

Tot ziens tijdens de pinksterdienst. 

 

 

Besluit uittreden Prot. Gem. West Maas en Waal

In september 2015 heeft de Protestante Gemeente West Maas en Waal een verzoek ingediend bij het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen om uit te mogen treden uit de Streekgemeente Maas en Waal. Hierover hebben wij u destijds geïnformeerd.

Namens het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen delen wij u mede dat zij een besluit hebben genomen, betreffende de losmaking van de Protestantse Gemeente te West Maas en Waal uit de Streekgemeente Maas en Waal per 1 januari 2017. Het besluit wordt aan alle kerkenraden en gemeenteleden van de streekgemeente Maas en Waal voorgelegd, opdat alle betrokkenen hierop kunnen reageren. 

De reactietermijn is gesteld op 30 dagen na bekendmaking en loopt derhalve van 29 december t/m 28 januari 2017. 

Betrokkenen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om te reageren kunnen dit schriftelijk doen via het e-mailadres van de scriba van de classis (drs. C. de Ruiter) dat u kunt vinden in onderstaande link.

  

Het besluit is te downloaden middels deze link.

 

Welkom bij de protestantse streekgemeente

Hartelijk welkom op de website van onze protestantse streekgemeente. U kunt hier met ons kennismaken en informatie vinden over wie we zijn en wat we doen.

We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Ieder op een eigen manier.

Wat ons bindt zijn de verhalen over Jezus en over het volk van God. We sterken ons aan de kracht van die aloude, wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar we zijn ook verbonden door onze gezamenlijke opdracht: om er voor elkaar te zijn. Om aandacht te hebben voor anderen. Om waar nodig hulp te bieden aan hen die ver weg zijn, of juist dichtbij.

Wekelijks, op zondag,  treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen. Om inspiratie op te doen, om elkaar te ontmoeten en om dan ook die veelkleurigheid te ervaren. En tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.

U bent welkom om deel uit te maken van onze kring. U kunt daarbij op eigen wijze een aandeel daarin hebben, of gewoon en alleen er te zijn. Zo kunt u met anderen ervaren wat het leven zo kleurrijk maakt.

 

Downloaden kerkblad

 

De oudere kerkblad kunt u hier downloaden.

Door wat technische problemen is het op  dit moment niet mogelijk om het kerkblad bij de site van de streekgemeente te downloaden.

Maar u kunt vanaf het startnummer 2016 tot nader bericht het kerkblad wel downloaden bij de regio Noordoost van de streekgemeente (hier).

Actueel

Streek-jeugdkamp

Vanuit de hele streek kwamen jongeren naar het kamp.  

 Ook door het mooie weer, was het wederom een groot succes!  Voor meer foto's kijk op de facebookpagina van regio West.

Geslaagde streekstartzondag

Afgelopen zondag is de aftrap weer gegeven voor een nieuw kerkelijk seizoen. Dit maal gedaan met een streekbrede start viering in de Schakel te Wijchen.

Read more ...