Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Ouderen

Ouderensoos Een 35-tal ouderen uit verschillende dorpen van onze streekgemeente Maas en Waal komt tien maal per jaar op donderdagmiddag bijeen in Mamre van 14.30 tot 16.30 uur. Vaste activiteiten zijn: de pannenkoekendag, een reisje, bingo en niet te vergeten: de steeds wisselende invulling van het Sinterklaasfeest. Hoogtepunten zijn onze Kerst- en Paasvieringen met veel zang. Een predikant of pastoraal werker vanuit onze Streekgemeente verzorgt dan de overdenking. De overige middagen worden gevuld met o.a. een volksdansgroep of zangkoor, dia’s, enz. Maar ook het onderlinge contact is heel belangrijk. Bent u nog geen lid, u bent van harte welkom.

Koffie Loop-In - Druten De koffie loop-in is een groep dames die één keer in de twee weken, op de maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur samen koffie drinken. De plaats van samenkomst is wisselend bij één van hen thuis. We praten over dingen die ons in het dagelijks leven bezighouden en er worden activiteiten ondernomen zoals museumbezoek en wandelen. De data van de koffie loop-ins worden vermeld in het kerkblad en de zondagsbrief.

Koffie Loop-In – Horssen Komt één keer in de maand bij elkaar en wel op de eerste maandag van de maand. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar voor iedereen die zin en tijd heeft om te komen. De bedoeling van deze ochtenden is gezellig met elkaar wat bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en zo de onderlinge band in stand te houden.

Club Creatief (Druten)
Club Creatief komt op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar in Mamre. Onder het genot van een lekker kopje koffie met iets erbij is iedereen dan heel creatief bezig. Met de dingen die gemaakt zijn, wordt eenmaal per jaar een verkoop of verloting georganiseerd. De opbrengst is meestal bestemd voor de kerk, maar ook krijgen de stichting Zonnebloem en eventuele natuurrampen de aandacht. Eénmaal per jaar gaat Club Creatief een dagje uit en zo nu en dan is er een spelavond. Ook 5 december wordt niet vergeten en in de week voor Kerstmis wordt er een kerstviering gehouden. Houdt u ook van handwerken, loopt u dan eens bij ons binnen.

Vrouwenvereniging (Horssen)
De vrouwenvereniging draait in Horssen al vele jaren. Deze hechte groep komt wekelijks in Rehoboth bij elkaar om te handwerken. Zij beginnen de avond met Bijbellezing, zang en gebed. Om de paar jaar worden deze handwerken verkocht. De vrouwenvereniging brengt de ouderen, boven de 70 jaar, met de Kerst een bloemengroet.

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.