Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Zondagse erediensten

In alle drie de gemeenten gaat de eigen predikant ongeveer in de helft van de diensten voor; de andere diensten worden ingevuld door gastpredikanten en door collega-streekpredikanten. Tijdens de dienst wordt er een vaste orde van dienst gevolgd. Het uitgangspunt van de dienst is in principe het leesrooster van ‘De eerste dag’ dat in veel protestantse kerken gevolgd wordt.

In Druten is er kindernevendienst. De kindernevendienst in Druten wordt op basis van leeftijd verdeeld in twee groepen afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen. Jeugdkerk in Druten is meestal tijdens de 11 uur diensten.

Bergharen-Hernen: er is gemiddeld drie keer per maand een kerkdienst op de zondagmorgen, afwisselend om 9.30 en 11 uur. Het rooster is zo samengesteld dat op de zondagen dat er geen dienst is in Bergharen er wel dienst is in de beide andere kerken van de regio. Tijdens de diensten zingen we uit het “Liedboek voor de Kerken”.

Horssen: iedere maand is er driemaal dienst, waarvan tweemaal om 9.30 uur en eenmaal om 11.00 uur. Op de zondag dat er geen dienst is, zijn de kerkgangers welkom in de andere gemeenten van de regio. Naast het “Liedboek voor de Kerken” wordt er gezongen uit de bundel Tussentijds.

Druten: iedere zondag is er dienst. De ene zondag is er dienst om 09.30 uur; de andere zondag is de aanvang 11.00 uur.

Elke zondag is er een zondagsbrief met informatie over de dienst en het gemeenteleven. Naast het Liedboek voor de Kerken gebruiken we de bundel Geroepen om te zingen.

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.