Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Jeugdwerk

Druten

Kindernevendienst: Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er tijdens de kerkdienst een nevendienst, waarin zij het thema van de dienst op hun eigen manier uitwerken, door te luisteren naar een verhaal en bijvoorbeeld iets te knutselen of een spel te doen.  De nevendienst wordt geleid door twee gemeenteleden. 
Wanneer:  tijdens de kerkdiensten.   Waar: Druten gebouw Mamre    

Basiscatechese Voor alle jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van de basisschool is er basiscatechese. We praten, zingen, lezen en knutselen met elkaar over verschillende onderwerpen. Het ene jaar doen we het blok Doop en het blok Avondmaal, het andere jaar doen we het blok Bijbel en het blok Kerk. Als slot van elk blok doen we iets heel gezelligs met elkaar. Het is leerzaam en leuk tegelijk! De basiscatechese wordt geleid door twee gemeenteleden. Wanneer: Een aantal avonden per seizoen Waar:  Mamre

Kinderkoor Bij bijzondere gelegenheden zingt het kinderkoor liedjes tijdens de kerkdienst (bijvoorbeeld bij doop, kerst of pasen). Het koor wordt geleid door een gemeentelid en bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Wanneer: woensdagmiddag repetitie (wordt van tevoren aangegeven) Waar:  kerk

Kinderkerstfeest Elk kaar wordt op kerstavond het kinderkerstfeest georganiseerd. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar spelen een musical die van tevoren ingestudeerd is. Wanneer: een aantal woensdagmiddagen voor kerstavond, op kerstavond Waar:  Mamre en kerk

Jeugdsoos Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan is de jeugdsoos misschien iets voor jou. Op de zolder van Mamre wordt eens in de drie weken een gezellige avond georganiseerd, waar wordt gepraat over uiteenlopende onderwerpen die met geloof en het dagelijks leven te maken hebben, maar waar ook ruimte is om een potje te poolen of gezellig te kletsen. Eind september is het jaarlijkse jeugdkamp in Heeswijk-Dinther, waar ook jongeren uit de andere streekgemeenten aan deelnemen. De jeugdsoos wordt geleid door een aantal gemeenteleden. Wanneer: 1 zaterdagavond per 3 weken Waar:  Mamre

15+ catechese Bij voldoende belangstelling wordt er per seizoen tweemaal een blok 15+ catechese georganiseerd. Het gaat dan over bijvoorbeeld wonderen of over verschillende godsdiensten en de overeenkomsten daartussen.  Een blok bestaat uit 4 weken achter elkaar, een avond per week. De catechese wordt dit seizoen geleid door Jan Willem Drost.
Wanneer: 2x 4 avonden per seizoen Waar:  in overleg.

Jeugdkerk Eens per maand wordt er jeugdkerk georganiseerd tijdens de reguliere kerkdienst. De jeugdkerk is er voor jongeren vanaf 13 jaar en er wordt vaak gewerkt met een spel waarin allerlei onderwerpen aan bod komen. De jeugdkerk wordt geleid door een aantal gemeenteleden.
Wanneer: tijdens de kerkdienst 1x per maand. Waar:  Mamre 

18+ groep Voor jongeren vanaf ongeveer 17 jaar is er de 18+ groep. Deze groep komt eens in de 6 weken bij elkaar om gezellig samen te eten. Het heeft een ontspannen en vrijblijvend karakter, maar er komen regelmatig verschillende onderwerpen aan bod of er wordt gezamenlijk een film gekeken. De jongeren leiden deze groep zelfstandig. Een keer per jaar gaat de groep een dagje/weekendje weg. Wanneer: 1x per 6 weken Waar:  thuis bij een van de jongeren of bij de jeugdouderling thuis

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.