Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

College van diakenen

Diaconaal werk staat voor omzien naar de medemens, zowel binnen als buiten de kerk. In vroegere dagen waren de diaconieën zeer actief in het financieel ondersteunen van armlastige mensen binnen de kerkelijke gemeenschap. Ook tegenwoordig wordt er soms een beroep op de diaconie gedaan om individuen te ondersteunen. Dit gebeurt dan door middel vn een lening of een schenking. Verder is het de taak van de diaconie om de gemeente betrokken te houden bij de noden en zorgen van de wereld.

Kerkdiensten, ZWO
Binnen de kerkdiensten is de diaconie vooral zichtbaar bij de diaco¬nale collecte, waarmee diverse projecten worden ondersteund, zowel regionaal als landelijk of wereldwijd. De werkgroep ZWO van de diaconieën van de streekgemeente zorgt steeds voor een voorbeeld-project, waardoor de gemeente een indruk kan krijgen van het werk op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssa¬menwerking en met een onderdeel daarvan vertrouwd raakt.
De komende tijd zal de aandacht gericht zijn op AIDS bestrijding in Afrika, waar door de vele gevallen van AIDS een hele generatie verloren dreigt te gaan.

Vluchtelingen
De diaconie maakt zich samen met anderen sterk vppr Vluchtelingen. De gemeente Beuningen-Winssen heeft het charter van Groningen ondertekend en hiermee beloofd om naar beste vermogen zich in te zullen zetten voor deze zwakke groep in de samenleving. Verder neemt de diaconie deel aan het platform “kerk en vluchteling” waarin ook andere kerken in de regio vertegenwoordigd zijn.

Wereldwinkel

De diaconie is ook betrokken geweest bij oprichting van de Wereldwinkel, die sinds enige tijd over een eigen pand beschikt in het centrum van Beuningen. De diaconie heeft bij de opstart leningen verstrekt, maar heeft ook bijgedragen aan het werven van vrijwilligers.

Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad