Informatie

Normaal gesproken zijn de kerkdiensten van onze gemeente in de protestantse kerk in Beuningen, afwisselend om 09.30 en 11.00 uur. Hoe laat de kerkdienst is, kunt u via de agenda vinden. 

Via de contactpagina kunt u contact opnemen met verschillende mensen uit onze kerkelijke organisatie. Mocht de persoon die u zoekt er niet bij zijn, dan kunt u het algemene contact formulier gebruiken.

Informatie zoals telefoonnummer, adres, bankrekeningnummers, etc kunt u op deze pagina vinden.

En voor het diensten- en vergaderrooster: klik hier.

Er is een speciaal boekje gemaakt met daarin meer informatie over de jeugd- en tienerclub. Dat boekje kunt u hier downloaden.

Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

Kerkenraad

De verantwoordelijkheid en het bestuur van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers, dat wil zeggen leden van de kerk die bevestigd zijn in het ambt van predikant, pastoraal ouderling, jeugdouderling, ouderling eredienst, ouderling communicatie & dienstverlening, ouderling kerkrentmeester, diaken of ouderling met een bijzondere opdracht als voorzitter en scriba. Dit betekent dat iedere ouderling een eigen werkveld heeft binnen de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad vergadert 7 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant, de voorzitter van de kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie.

Agenda

Geen evenementen

Download mailnieuws

klik hier

En via deze link gaat u naar het overzicht van alle downloads.

Download Kerkblad